Titel: Saamgeflaansde toneeltjie
Outeur: Francois van Jaarsveld

Hartlik welkom by die Heigel Fotoklub webwerf!

Die Heigel Fotoklub is 'n kamera klub gevestig in Heidelberg en Nigel gesamentlik. Die klub is in Gauteng Provinsie en is geaffilieer by die PSSA (Photographic Society of South Africa).

Afgesien van die maandelikse klub byeenskomstJaarsvelde waartydens lede hul beste fotos vir die maand inskryf vir evaluering vir bevordering (ster graderings) sowel as om hul fotografie kennis te verbreed, word daar ook uitstappies gereël wat gulde geleenthede bied om fotos te neem. 

Die Heigel Fotoklub beskik ook oor 'n goeie balans tussen beginners en top fotograwe, en senior lede is altyd gretig en gewillig om nuwe lede by te staan om hul fotografie kennis en vaardighede te verbreed. Die klub bied ook die geleentheid aan fotograwe om afstandslede te word, waartydens hulle dan ook hul fotos kan inskryf en terugvoer ontvang deur middel van opnames tydens klubaande.     

Besoekers is ook altyd meer as welkom by die maandelikse klubvergaderings wat die tweede Woensdagaand van elke maand vanaf 18:30 om die beurt by die Nigel Tennisklub (Somerset Straat) en by Hospitaalstraat 2 in Heidelberg plaasvind. Daar is ook 'n byeenkoms om 19:00 elke vierde Woensdag van die maand waartydens praktiese besprekings gehou word ter bevordering van lede se fotografie kennis.

Indien u meer inligting wil bekom rakende enige aktiwiteit van die klub, skakel gerus in deur enige van die bestuurslede te kontak.

Baie dankie dat u die webwerf besoek het, en ons vertrou dat u die inhoud baie insiggewend gevind het.